DOM KULTURY „KUBISZÓWKA”, ul. Słowackiego 17, Bielsko-Biała

SZKOŁA MUZYCZNA, ul. Wyspiańskiego 5A, Bielsko-Biała

GALERIA GALICJA, ul. 11 Listopada 14-16, Bielsko-Biała

wystawy: 11 – 27 października 2019, godz. 10.00. – 18.00.

Wystawy FotoOpen można oglądać za darmo.

Pokaż swoje prace na wystawie FotoOpen FotoArtFestivalu.

Termin zgłoszeń do 30 lipca 2019. Tematyka prac dowolna.

REGULAMIN FOTO OPEN

Celem wystawy jest stworzenie możliwości fotografującym do zaprezentowania swoich prac na szerszym forum odbiorców. Wymiana doświadczeń, stworzenie możliwości nawiązywania nowych kontaktów w środowisku fotografujących. Promocja fotografii.

Wśród uczestników przeglądu zostanie wybrany autor, który będzie miał zorganizowaną wystawę indywidualną w Galerii Fotografii B&B w uzgodnionym terminie.

ZASADY UCZESTNICTWA
1. Wystawa jest imprezą towarzyszącą FotoArtFestivalowi.
2. Wystawa jest otwarta dla wszystkich fotografujących, bez ograniczeń.
3. Udział w wystawie jest wolny od opłat.

4. Pierwszym etapem jest przysłanie propozycji w formie cyfrowej na adres: info@fotoartfestival.com.

5. Lista osób zakwalifikowanych do wystawy FotoOpen ogłoszona zostanie na stronach www.fotoartfestival.com, bez indywidualnych zawiadomień.

6. Po mailowej akceptacji organizator przyjmuje wydrukowane prace w formacie dowolnym, ale nie większym niż 50 cm dłuższy bok (łącznie z oprawą), w ilości od 1 do 3 prac.

7. Każda praca musi być czytelnie opisana imieniem i nazwiskiem autora oraz tytułem (na awersie, czyli po tej samej stronie co obraz!).

8. Technika i tematyka prac dowolna. Prace muszą być gotowe do ekspozycji (oprawione lub naklejone na odpowiednie podłoża z zawieszkami). Oprawa dowolna.

9. Gotowe do powieszenia prace, z dopiskiem FotoOpen 2019, należy dostarczyć (osobiście lub pocztą) na adres:
Galeria Fotografii B&B, ul. 1 Maja 12, 43-300 Bielsko-Biała.

10. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń i prac: 30 lipca 2019. Zgłoszenia należy dokonać za pomocą FORMULARZA.

11. Ostateczny termin nadsyłania prac: 30 września 2019 (decyduje data otrzymania przesyłki). Można je również dostarczać osobiście do Galerii Fotografii B&B, ul. 1 Maja 12 w Bielsku-Białej.

12. Osoby, które chcą zostać umieszczone w katalogu FotoOpen FotoArtFestivalu powinny zapłacić 120 zł wspisowego na konto:

Fundacja Centrum Fotografii, PKO BP 49 1020 1390 0000 6702 0139 4865

13. Można brać udział w wystawie bez wpisowego, ale wówczas nazwisko autora nie będzie umieszczone w katalogu.

14. Osoby decydujące się na katalog winny poinformować o tym fakcie organizatora mailowo: info@fotoartfestival.com.

15. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenie, zaginięcie lub opóźnienie prac podczas ich przesyłki drogą pocztową i inną.

16. Otwarcie wystawy nastąpi 11 października 2019. Prace eksponowane będą w kilku miejscach. Zamknięcie wystawy nastąpi 27 października 2019.

17. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej reprodukcji nadesłanych prac w celach reklamowych, informacyjnych itp. w prasie i we wszelkiego rodzaju drukach, w telewizji, w internecie, itp. Lista osób na wystawie zostanie ogłoszona na internetowych stronach festiwalowi.

18. Prace zostaną zwrócone Autorom tylko na ich wyraźną, pisemną prośbę oraz na ich koszt. Można je również odbierać osobiście w Galerii Fotografii B&B, ul. 1 Maja 12 w Bielsku-Białej, po zamknięciu wystawy.

19. Nadesłanie prac jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
19. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora wystawy.

ZAPRASZAMY!