CELNA 10, ul. Celna 10

GALERIA WZGÓRZE, ul. Wzgórze 4

wystawy: 11 – 27 października 2019, godz. 10.00. – 18.00.

Wstęp na wystawy FotoOpen za darmo.

DOM KULTURY „KUBISZÓWKA”, ul. Słowackiego 17

SZKOŁA MUZYCZNA, ul. Wyspiańskiego 5A

GALERIA GALICJA, ul. 11 Listopada 14-16

Pokaż swoje prace na międzynarodowej wystawie FotoOpen FotoArtFestivalu.

Termin zgłoszeń do 30 lipca 2019. Tematyka prac dowolna.

Ogłoszenie zwycięzcy oraz wręczenie nagrody 12 października o godz. 10.00. podczas Maratonu Autorskiego

(WSA, ul. Modrzewskiego 12).

OPEN CALL

1.

Wyślij propozycję na wystawę (do 10 zdjęć) na adres mailowy:

info@fotoartfestival.com

2.

Poczekaj na mailową akceptację wybranych 3 zdjęć i wypełnij formularz.

3.

Jeśli chcesz być w katalogu FotoOpen – dokonaj wpłaty i wyślij nam zdjęcie do publikacji.

4.

Jeśli wykupiłeś wpis do katalogu, to masz darmowe wejście na wszystkie wystawy festiwalu.

5.

Dostarcz nam gotowe do powieszenia zdjęcia (według regulaminu).

6.

Sprawdź na naszych stronach, czy jesteś na wystawie i czy wygrałeś wystawę indywidualną.

ZOBACZ!

AUTORZY ZAKWALIFIKOWANI NA WYSTAWĘ FOTO OPEN 2019

REGULAMIN FOTO OPEN

Celem wystawy jest stworzenie możliwości fotografującym do zaprezentowania swoich prac na szerszym forum odbiorców. Wymiana doświadczeń, stworzenie możliwości nawiązywania nowych kontaktów w środowisku fotografujących. Promocja fotografii.

Wśród uczestników przeglądu zostanie wybrany autor, który będzie miał zorganizowaną wystawę indywidualną w Galerii Fotografii B&B w uzgodnionym terminie.

ZASADY UCZESTNICTWA
1. Wystawa jest imprezą towarzyszącą FotoArtFestivalowi.
2. Wystawa jest otwarta dla wszystkich fotografujących, bez ograniczeń. Tematyka prac dowolna.
3. Udział w wystawie jest wolny od opłat.

4. Pierwszym etapem jest przysłanie propozycji w formie cyfrowej (max 10 zdjęć) na adres: info@fotoartfestival.com.

Termin zgłoszeń upływa 30 lipca 2019.

Prosimy o małe zdjęcia, widoczne w mailu – na tym etapie nie klikamy w linki i nie otwieramy dużych lub skompresowanych załączników.

5. Po mailowej akceptacji zdjęć należy dokonać zgłoszenia za pomocą FORMULARZA.

6. Lista osób zakwalifikowanych do wystawy FotoOpen ogłoszona zostanie na stronach www.fotoartfestival.com, bez indywidualnych zawiadomień.

7. Po mailowej akceptacji organizator przyjmuje wydrukowane prace w formacie dowolnym, ale nie większym niż 50 cm dłuższy bok (łącznie z oprawą), w ilości od 1 do 3 prac.

8. Każda praca musi być czytelnie opisana imieniem i nazwiskiem autora oraz tytułem (na awersie, czyli po tej samej stronie co obraz!).

9. Technika i tematyka prac dowolna. Prace muszą być gotowe do ekspozycji (oprawione lub naklejone na odpowiednie podłoża z zawieszkami). Oprawa dowolna.

10. Gotowe do powieszenia prace (oprawione w ramy, antyramy lub na piankach, z zawieszką umożliwiającą powieszenie zdjęcia na sznurkach), z dopiskiem FotoOpen 2019, należy dostarczyć (osobiście lub pocztą) na adres:
Galeria Fotografii B&B, ul. 1 Maja 12, 43-300 Bielsko-Biała.

Zdjęcia bez zawieszek nie będą instalowane.

11. Ostateczny termin dostarczania gotowych prac na wystawę: 30 września 2019 (decyduje data otrzymania przesyłki).

Można je również przynieść osobiście do Galerii Fotografii B&B, ul. 1 Maja 12 w Bielsku-Białej.

12. Osoby, które chcą zostać umieszczone w katalogu FotoOpen FotoArtFestivalu powinny zapłacić 120 zł wpisowego na konto:

Fundacja Centrum Fotografii, PKO BP 49 1020 1390 0000 6702 0139 4865

Termin zapłaty do 5 sierpnia 2019.

Po wpłacie prosimy o przesłanie potwierdzenia mailem na adres: info@fundacja-centrum-fotografii.org

13. Osoby biorące udział w katalogu muszą nadesłać 1 dowolne zdjęcie z puli zakwalifikowanych do wystawy w formie  pliku cyfrowego (300 dpi, format ok. A4, CMYK lub Grey, tiff lub jpg) na adres: info@fotoartfestival.com.

Plik należy opisać imieniem i nazwiskiem.

Termin nadsyłania pliku do druku upływa 5 sierpnia 2019.

Osoby umieszczone w katalogu otrzymają 1 darmowy egzemplarz autorski.

14. Można brać udział w wystawie bez wpisowego, ale wówczas nazwisko autora nie będzie umieszczone w katalogu.

15. Autorzy, którzy wykupili wpis w katalogu otrzymują od Organizatora darmowe wejściówki na wystawy główne FotoArtFestivalu. Do odebrania w Biurze FAF, ul. 3 Maja 11, w dniach 11 – 27 października.

Pozostali uczestnicy wystawy – wstęp na zwiedzanie wystaw głównych płatny.

16. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenie, zaginięcie lub opóźnienie prac podczas ich przesyłki drogą pocztową i inną.

17. Otwarcie wystawy nastąpi 11 października 2019. Prace eksponowane będą w kilku miejscach. Zamknięcie wystawy nastąpi 27 października 2019.

18. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej reprodukcji nadesłanych prac w celach reklamowych, informacyjnych itp. w prasie i we wszelkiego rodzaju drukach, w telewizji, w internecie, itp. Lista osób na wystawie zostanie ogłoszona na internetowych stronach festiwalowi.

19. Prace zostaną zwrócone Autorom tylko na ich wyraźną, pisemną prośbę oraz na ich koszt. Można je również odbierać osobiście w Galerii Fotografii B&B, ul. 1 Maja 12 w Bielsku-Białej, po zamknięciu wystawy.

20. Nadesłanie prac jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

21. Biorąc udział w konkursie wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na zaprezentowanie
prac w ramach Festiwalu, a także na wykorzystanie oraz zamieszczenie imienia i
nazwiska uczestnika w komunikacji dotyczącej Festiwalu.
Administratorem zbioru danych osobowych jest Fundacja Centrum Fotografii.
Informujemy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość udziału w konkursie choć warunkuje możliwość udziału w konkursie oraz że uczestnikowi wydarzenia przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz ich poprawiania.
22. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora wystawy.

ZAPRASZAMY!