DOM KULTURY „KUBISZÓWKA”, ul. Słowackiego 17, Bielsko-Biała

SZKOŁA MUZYCZNA, ul. Wyspiańskiego 5A, Bielsko-Biała

GALERIA GALICJA, ul. 11 Listopada 14-16, Bielsko-Biała

wystawy: 11 – 27 października 2019, godz. 10.00. – 18.00.

Wystawy FotoOpen można oglądać za darmo.

Pokaż swoje prace na wystawie FotoOpen FotoArtFestivalu.

Termin zgłoszeń do 30 lipca 2019. Tematyka prac dowolna.

REGULAMIN FOTO OPEN

Celem wystawy jest stworzenie możliwości fotografującym do zaprezentowania swoich prac na szerszym forum odbiorców. Wymiana doświadczeń, stworzenie możliwości nawiązywania nowych kontaktów w środowisku fotografujących. Promocja fotografii.

Wśród uczestników przeglądu zostanie wybrany autor, który będzie miał zorganizowaną wystawę indywidualną w Galerii Fotografii B&B w uzgodnionym terminie.

ZASADY UCZESTNICTWA
1. Wystawa jest imprezą towarzyszącą FotoArtFestivalowi.
2. Wystawa jest otwarta dla wszystkich fotografujących, bez ograniczeń. Tematyka prac dowolna.
3. Udział w wystawie jest wolny od opłat.

4. Pierwszym etapem jest przysłanie propozycji w formie cyfrowej na adres: info@fotoartfestival.com. Termin zgłoszeń upływa 30 lipca 2019.

5. Po mailowej akceptacji zdjęć należy dokonać zgłoszenia za pomocą FORMULARZA.

6. Lista osób zakwalifikowanych do wystawy FotoOpen ogłoszona zostanie na stronach www.fotoartfestival.com, bez indywidualnych zawiadomień.

7. Po mailowej akceptacji organizator przyjmuje wydrukowane prace w formacie dowolnym, ale nie większym niż 50 cm dłuższy bok (łącznie z oprawą), w ilości od 1 do 3 prac.

8. Każda praca musi być czytelnie opisana imieniem i nazwiskiem autora oraz tytułem (na awersie, czyli po tej samej stronie co obraz!).

9. Technika i tematyka prac dowolna. Prace muszą być gotowe do ekspozycji (oprawione lub naklejone na odpowiednie podłoża z zawieszkami). Oprawa dowolna.

10. Gotowe do powieszenia prace, z dopiskiem FotoOpen 2019, należy dostarczyć (osobiście lub pocztą) na adres:
Galeria Fotografii B&B, ul. 1 Maja 12, 43-300 Bielsko-Biała.

11. Ostateczny termin dostarczania gotowych prac na wystawę: 30 września 2019 (decyduje data otrzymania przesyłki). Można je również przynieść osobiście do Galerii Fotografii B&B, ul. 1 Maja 12 w Bielsku-Białej.

12. Osoby, które chcą zostać umieszczone w katalogu FotoOpen FotoArtFestivalu powinny zapłacić 120 zł wpisowego na konto:

Fundacja Centrum Fotografii, PKO BP 49 1020 1390 0000 6702 0139 4865

Po wpłacie prosimy o przesłanie potwierdzenia mailem na adres: info@fundacja-centrum-fotografii.org

13. Osoby biorące udział w katalogu muszą nadesłać 1 wybrany plik cyfrowy (300 dpi, format ok. A4, CMYK lub Grey) na adres: info@fotoartfestival.com.

Termin nadsyłania pliku do druku upływa 30 lipca 2019.

14. Można brać udział w wystawie bez wpisowego, ale wówczas nazwisko autora nie będzie umieszczone w katalogu.

15. Autorzy, którzy wykupili wpis w katalogu otrzymują od Organizatora darmowe wejściówki na wystawy główne FotoArtFestivalu. Do odebrania w Biurze FAF, ul. 3 Maja 11, w dniach 11 – 27 października.

Pozostali uczestnicy wystawy – wstęp na zwiedzanie wystaw głównych płatny.

16. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenie, zaginięcie lub opóźnienie prac podczas ich przesyłki drogą pocztową i inną.

17. Otwarcie wystawy nastąpi 11 października 2019. Prace eksponowane będą w kilku miejscach. Zamknięcie wystawy nastąpi 27 października 2019.

18. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej reprodukcji nadesłanych prac w celach reklamowych, informacyjnych itp. w prasie i we wszelkiego rodzaju drukach, w telewizji, w internecie, itp. Lista osób na wystawie zostanie ogłoszona na internetowych stronach festiwalowi.

19. Prace zostaną zwrócone Autorom tylko na ich wyraźną, pisemną prośbę oraz na ich koszt. Można je również odbierać osobiście w Galerii Fotografii B&B, ul. 1 Maja 12 w Bielsku-Białej, po zamknięciu wystawy.

20. Nadesłanie prac jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
21. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora wystawy.

ZAPRASZAMY!