WYŻSZA SZKOŁA ADMINISTRACJI (WSA), ul. Modrzewskiego 12

POKAZ FINAŁOWY: sobota, 14 października 2017, godz. 10.00.

PRZEGLĄD PRAC W FORMIE MULTIMEDIALNEJ

Spośród nadesłanych prac wyłoniliśmy osoby, które będą miały swoją

indywidualną wystawę w Galerii Fotografii B&B w Bielsku-Białej

oraz te, które zostały zakwalifikowane do finałowego przeglądu podczas Maratonu Autorskiego FotoArtFestivalu 14 października 2017.

Termin zgłoszeń: do 21 maja 2017

Celem Przeglądu DiasShow jest stworzenie platformy wymiany doświadczeń w dziedzinie fotografii oraz umożliwienie fotografującym zaprezentowania swoich prac na szerokim forum odbiorców. DiasShow, to prestiżowa, inspirująca impreza,  dająca szansę nawiązywania nowych, cennych kontaktów w środowisku fotografujących oraz promująca twórców nadesłanych prac.

Spośród uczestników Przeglądu wybrany zostaje autor (lub autorzy), który będzie miał zorganizowaną wystawę indywidualną  w Galerii Fotografii B&B lub pokaz multimedialny. Z osób zakwalifikowanych do poszczególnych, półfinałowych przeglądów zostanie wyłoniona grupa artystów, którzy pokażą swe prace (w formie multimedialnej) podczas Maratonu Autorskiego 7. FotoArtFestivalu 2017.

ZASADY UCZESTNICTWA w DiasShow FCF

1. Organizatorem Przeglądu jest Fundacja Centrum Fotografii z siedzibą w Bielsku-Białej.

2. Przegląd jest otwarty dla wszystkich fotografujących, bez ograniczeń.

3. Tematyka pokazywanych zdjęć jest dowolna.

4. Udział w Przeglądzie jest płatny: 50 zł za pierwszą zgłoszoną pracę.

W przypadku dwóch prac, następna płatna 20 zł.

Ilość zgłaszanych prac – do dwóch.

Wpłaty należy dokonać do dnia 30 stycznia 2017 na konto:

Fundacja Centrum Fotografii
Bank PKO BP 49 1020 1390 0000 6702 0139 4865

5. Organizator przyjmuje prace w formie multimedialnego pokazu (zdjęcia z muzyką i ewentualnym tekstem) w dowolnym formacie, dowolnej wielkości (zapewniającej jednak wysoką jakość obrazu i dźwięku) oraz o długości nie przekraczającej 4 min.

W przypadku nadesłania więcej niż jednego pokazu przez tego samego autora, długość całości (czyli wszystkich prezentacji  jednego autora) nie może przekraczać 6 min.

6. Każdy plik musi być opisany imieniem i nazwiskiem autora oraz tytułem.

7. Pliki, z dopiskiem DiasShow 2017, nadsyłać należy na adres: info@fundacja-centrum-fotografii.org Większe pliki należy przesyłać poprzez www.wetransfer.com.

8. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń: 31 maja 2017.

Zgłoszenia prac należy dokonać za pomocą FORMULARZA, dostępnego również na stronach www.fundacja-centrum-fotografii.org.

9. Finałowy pokaz prac odbędzie się 14 października 2017 podczas Maratonu Autorskiego FotoArtFestivalu w Bielsku-Białej.

10. Lista osób zakwalifikowanych do pokazu ogłoszona zostanie na stronach Organizatora – www.fundacja-centrum-fotografii.org, bez indywidualnych zawiadomień.

10. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenie plików, uniemożliwiające ich prezentację.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej reprodukcji części nadesłanych prac w celach informacyjnych, w prasie oraz we wszelkiego rodzaju drukach, w telewizji, w internecie, itp.

12. Po pokazie nadesłane pliki zostają przez Organizatora trwale usunięte z dysków.

13. Osoby nadsyłające pliki deklarują, że mają prawo do ich publicznej prezentacji.

14. Zgłoszenie prac w Przeglądzie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

15. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora Przeglądu.

POWODZENIA!

Nagroda DiasShow 2017

wystawa indywidualna w Galerii Fotografii B&B w Bielsku-Białej

Konstancja Nowina-Konopka

Jan Sadlik

Spośród 40 nadesłanych prac do finału DiasShow 2017 w ramach 7. FotoArtFestivalu 2017 w Bielsku-Białej zakwalifikowano następujące prezentacje:

Barbara Adamek – „Jazz”

Ewa Bojanowska – „Barwy jesieni”

Wojciech Brożonowicz – „Zakopałer”

Przemysław Brożyna – „Okruchy Jerozolimy”

Krzysztof Gołuch – „W pracy”

Leszek Górski – „Marsz wolnej Polski”

Małgorzata Gwiazdonik – „Po Tobie”

Michał Gwiazdonik – „Cienie Małego Wiednia”

Radek Jaworski – Warsaw – „Quiet City”

Agnieszka Karolewicz – „W uśpieniu”

Konstancja Nowina-Konopka – „1001 złych uczynków”

Bartłomiej Krężołek – „It”

Agnieszka Krzywdzińska – „Przelot”

Marek Kubień – „Flight”

Bożena Małysiak – „Niebo – ziemia”

Piotr Marchewka – „Ludzie obok nas”

Joanna Mrówka – „Broniszów”

Marek Mżyk – „Wędrówki”

Jan Sadlik – „W pół drogi do ciszy”

Paweł Sadlik – „Pejzaż zastany”

Marzena Smyłła – „Między bielą a bielą”

Alfred Sosgórnik – „Silesium”

Krzysztof Strzoda – „Deszczowe preludium”

Aneta Swoboda – „Southend-on-Sea”