WYSTAWA: 13 – 29 października 2017

 

MIEJSCA:

DOM KULTURY „KUBISZÓWKA”, ul. Słowackiego 17

GALERIA GALICJA, ul. 11 Listopada 14-16

SZKOŁA MUZYCZNA, ul. Wyspiańskiego 5A

ZBIOROWA WYSTAWA TOWARZYSZĄCA

Zbiorowa wystawa towarzysząca FotoArtFestivalowi. Udział w wystawie jest otwarty dla wszystkich chętnych na podstawie zgłoszenia.

Celem wystawy jest umożliwienie fotografującym pokazania swych prac na szerszym, międzynarodowym forum.

Organizatorzy FotoArtFestivalu wyłonią spośród uczestników wystawy FotoOpen autora,

który zostanie zaproszony do indywidualnej wystawy w Galerii Fotografii B&B w Bielsku-Białej.

ZWYCIĘZCĄ FotoOpen 2017 ZOSTAŁ

WOJCIECH BROŻONOWICZ,

który zostanie nagrodzony wystawą indywidualną w Galerii Fotografii B&B w Bielsku-Białej.

FotoOpen VII FotoArtFestivalu
Bielsko-Biała, 13 – 29 października 2017

ORGANIZATOR
Fundacja Centrum Fotografii, Bielsko-Biała, Polska.

ZAŁOŻENIA
Celem wystawy jest stworzenie możliwości fotografującym do zaprezentowania swoich prac na szerszym forum odbiorców. Wymiana doświadczeń, stworzenie możliwości nawiązywania nowych kontaktów w środowisku fotografujących. Promocja fotografii.

Wśród uczestników przeglądu zostanie wybrany autor, który będzie miał zorganizowaną wystawę indywidualną.

ZASADY UCZESTNICTWA
1. Wystawa jest imprezą towarzyszącą FotoArtFestivalowi 2017.
2. Wystawa jest otwarta dla wszystkich fotografujących, bez ograniczeń.
3. Udział w wystawie jest wolny od opłat.
4. Organizator przyjmuje prace w formacie dowolnym, ale nie większym niż 50 cm dłuższy bok (łącznie z oprawą), w ilości od 1 do 3 prac.
5. Każda praca musi być czytelnie opisana imieniem i nazwiskiem autora oraz tytułem (na awersie, czyli po tej samej stronie co obraz!).
6. Technika i tematyka prac dowolna. Prace muszą być gotowe do ekspozycji (oprawione lub naklejone na odpowiednie podłoża z zawieszkami). Oprawa dowolna.
7. Prace, z dopiskiem FotoOpen 2017, nadsyłać należy na adres:
Galeria Fotografii B&B, ul. 1 Maja 12, 43-300 Bielsko-Biała.
8. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń: 30 września 2017. Zgłoszenia należy dokonać za pomocą FORMULARZA.
9. Ostateczny termin nadsyłania prac: 5 października 2017 (decyduje data otrzymania przesyłki).
10. Lista osób zakwalifikowanych do pokazu ogłoszona zostanie na stronach www.fotoartfestival.com, bez indywidualnych zawiadomień.
11. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenie, zaginięcie lub opóźnienie prac podczas ich przesyłki drogą pocztową i inną.
12. Otwarcie wystawy nastąpi 13 października 2017.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej reprodukcji nadesłanych prac w celach reklamowych, informacyjnych itp. w prasie i we wszelkiego rodzaju drukach, w telewizji, w internecie, itp. Lista osób na wystawie zostanie ogłoszona na internetowych stronach festiwalowu.
14. Prace zostaną zwrócone Autorom tylko na ich wyraźną, pisemną prośbę oraz na ich koszt. Można je również odbierać osobiście w Galerii Fotografii B&B, ul. 1 Maja 12 w Bielsku-Białej, po zamknięciu wystawy.
15. Nadesłanie prac jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
16. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora wystawy.

ZAPRASZAMY!

AUTORZY PRAC – FotoOpen FAF 2017

BarbaraAdamek

Ewa Bojanowska

Natalia Borowicz

Lucyna Brzozowska

Wojciech Brożonowicz

Aleksandra Cebo

Henryk Chmiel

Anna Cieśla

Herman Damar

Jakub Dobek

Agnieszka Drożdż-Hyra

Justyna Fryt

Justyna Gałązka

Michał Gwiazdonik

Justyna Janus

Bartłomiej Jaśko

Przemysław Juzaszek

Iwona Karwot

Łukasz Kłapyta

Anna Kopeć

Angelika Kosińska

Dariusz Kosiński

Halina Krawczyk

Bartłomiej Krężołek

Jolanta Kubica

Anna Kucharska

Waldemar Lipiński

Zbigniew Ładygin

Łukasz Łatanik

Marcin Łukaszewicz

Aleksanrda Maryńczak

Piotr Marchewka

Wiesław Mamoń

Omar Marques 

Dagmara Mętel

Rafał Michalak

Anna Nalepa-Jaśko

Olma Sabina

Jan Pawelski

Sylwia Pietraszko

Beata Praszczak

Piotr Pryczek

Adam Rączka

Anna Rejmer

Ryszard Ruszkiewicz

Jan Sadlik

Wojciech Skórka

Zofia Skórka

Witold Steblik

Sebastian Stokłosa

Krzysztof Strzoda

Dariusz Szpak

Marcin Szpak

Martyna Szura

Monika Świgoń

Małgorzata Tomczak

Anastasija Viazovich

Katarzyna Warańska

Robert Wierzbicki

Maciej Wojciechowski

Janusz Wojcieszak

Katarzyna Wrońska-Kędzior

Sabina Wyskiel

Tomasz Zieńko