Andrzej Polakowski – „Cyganie 1967″
Wystawa: Muzeum Historyczne, ul. Wzgórze 16 (wejściówki)

WYSTAWA

Cyganie (Romowie) możliwość przetrwania jako wspólnota przez wieki, zawdzięczają wysokiej kulturze, na co składa się własny, odrębny język i przestrzeganie niepisanego Kodeksu Zakazów i Obyczajów Magaripen. Wozy cygańskich taborów przemieszczały polskie drogi od początku XV wieku. Władze PRL dążyły do zatrzymania taborów cygańskich, osiedlania i produktywizacji. Wobec niepowodzeń tych działań, wprowadzono bardziej restrykcyjne metody.

AUTOR

Urodzony w roku 1937 w Częstochowie. Ukończył Wydział Budownictwa Politechniki Poznańskiej. Z fotografią zetknął się na studiach. Zadebiutował w roku 1957, zdobywając nagrodę w konkursie fotograficznym Zrzeszenia Studentów Polskich.

W latach 1956–61 był członkiem Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego, a od roku 1961, Lubelskiego Towarzystwa Fotograficznego. Członek fotograficznych grup twórczych: „Zamek”, „Plama”, „A-74”. Od1972 członek rzeczywisty Związku Polskich Artystów Fotografików. Jest autorem i współautorem wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych, krajowych i międzynarodowych. Towarzyszył taborom cygańskim, kończącym swoją wędrówkę w wyniku wymuszenia przez władze PRL. W roku 2013 został laureatem Nagrody Kulturalnej Województwa Lubelskiego.

Udostępnij:

Zobacz również

Copyright © 2023 Nipnet