Ania Kłosek

WYSTAWA

Projekt rozwijam od 2015 roku. Zdjęcia obrazują życie ukraińskiego społeczeństwa w realiach drugiej dekady XXI wieku. Z rozmysłem nie skupiam się jednak na obrazach wojennych, choć niezaakcentowanie wojny, jaką toczy Ukraina z najeźdźcą, jest niemożliwe.

AUTORKA

Dokumentalistka, fotografka uliczna. Jest laureatką Grand Press Photo i nagrody im. Krzysztofa Millera dla foto-dokumentalistów. Stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jurorka krajowych i międzynarodowych konkursów fotografii ulicznej. Autorka i uczestniczka wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych. Prowadzi zajęcia z fotografii ulicznej w studium Związku Polskich Artystów Fotografików.

Udostępnij:

Zobacz również

Copyright © 2023 Nipnet