Janusz Fogler

WYSTAWA

Fotografie powstawały w ciągu ostatnich trzech lat, przede wszystkim w jego ogrodzie, w Legionowie. Prace dobierał tak, by nikt nie miał wątpliwości, że przygoda plastyczna fotografii intrygowała go niemal przez całe życie.

AUTOR

Fotograf, wydawca, dziennikarz, nauczyciel akademicki, profesor zwyczajny sztuk plastycznych. Już w czasie studiów zaczął pracę jako stażysta w redakcji „Polityki” i Agencji Filmowo-Telewizyjnej „Tele-Ar”. Był współorganizatorem słynnej wyprawy traktorem na Bliski Wschód studentów Wydziału Geografii Uniwersytetu Warszawskiego, co uwiecznił na zrealizowanym dla TVP filmie oraz w książce „Ursusem do Małej Azji”. Po studiach został redaktorem w Wydawnictwie Harcerskim „Horyzonty”, które niebawem stało się częścią Młodzieżowej Agencji Wydawniczej. Kierował w niej redakcją Publicystyki i Reportażu. Ponad 50 lat poświęcił pracy twórczej. Jest autorem wielokrotnie nagradzanych książek i albumów fotograficznych. W roku 1987 uznany został przez Amerykanów i Rosjan za jednego ze 100 najlepszych fotoreporterów świata. Jego zdjęcia były publikowane w kraju i za granicą, a także prezentowane na wielu wystawach. Współpracował z licznymi wydawnictwami i agencjami fotograficznymi, głównie z Francji, USA, Anglii, Szwajcarii, Niemiec, Japonii i ZSRR. W latach 2002–2005 był prezesem Związku Polskich Artystów Fotografików, a także prezesem Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek (1996–2005), Wydawnictw Artystycznych i Filmowych (1990–2005), Oficyny Wydawniczej AURIGA (2005–2011), CHZ Ars Polona SA (2002–2003), Stowarzyszenia Autorów ZAiKS (2009–2022) oraz, przed laty, Towarzystwa Przyjaciół Legionowa. Współzałożyciel i wykładowca Wyższej Szkoły Sztuk Wizualnych i Nowych Mediów w Warszawie (2002–2007) oraz współtwórcą i dziekanem Wydziału Sztuki Mediów i Scenografii Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (2009–2017). Od 2014 roku jest redaktorem naczelnym pisma naukowego „Acta Poligraphica”, a od roku 2018, członkiem Rady Programowej Open Eyes Economy Summit. W 2022 roku został wybrany przewodniczącym Rady Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.

Udostępnij:

Zobacz również

Copyright © 2023 Nipnet