Katarzyna Łata

WYSTAWA

Katarzyna Łata przyjmuje w swoich projektach fotograficznych rolę badaczki, która przetwarza dane poprzez przywoływanie rekordów z własnego życia, ujętych wizualnie w zmultiplikowane obrazy.

AUTORKA

Artystka plastyk, fotografik, kuratorka i popularyzatorka fotografii, wykładowca akademicki. Kuratorka czterech Galerii Miasta Ogrodów w Katowicach. Tworzy w obszarze sztuk wizualnych. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (Wydziału Grafiki w Katowicach 1999). Należy do Związku Polskich Artystów Plastyków (od 1999), Związku Polskich Artystów Fotografików (od 2000), tu: członek Rady Artystycznej ZPAF (od 2017). Wiceprezes Stowarzyszenia FOTArtprojekt (od 2023). Inicjatorka i koordynatorka Nocy Galerii w Katowicach (NOC-K, od 2015). Kuratorka Galerii KATOWICE ZPAF (2000–2017), wiceprezes d.s. artystycznych Okręgu Śląskiego ZPAF (2002–2005), prezes Okręgu Śląskiego ZPAF (2005–2017). Koordynatorka europejskiego projektu „CreArt Network of Cities for Artistic Creation” w Katowicach (2017-2022). Autorka kilkudziesięciu wystaw indywidualnych, licznych wystaw zbiorowych oraz happeningów fotograficznych, redaktor książek fotograficznych i koordynator projektów dokumentujących Śląsk. Była kuratorką ponad 400 wystaw, jurorką wielu konkursów fotograficznych i przeglądów portfolio. W 2010 roku otrzymała nagrodę Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego za osiągnięcia twórcze i wkład w rozwój polskiej kultury, a w roku 2017 Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Prace w zbiorach: Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Śląskiego w Katowicach, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Fototece ZPAF w Warszawie, Śląskiej Kolekcji Fotografii Artystycznej w Katowicach, Muzeum Miejskiego w Sosnowcu i w zbiorach prywatnych.

Udostępnij:

Zobacz również

Copyright © 2023 Nipnet