Maria Laskowska – „Miasto, czyli miejsce”

WYSTAWA

Wystawa jest osobistą i niejednoznaczną wizualną opowieścią o mieście. Autorka, stosując zabieg podwójnej ekspozycji, umiejętnie dobiera i łączy miejskie kadry, wplatając w nie własne refleksje, wspomnienia i emocje.

AUTORKA

Absolwentka Studium Fotografii Artystycznej Stefana Figlarowicza w Gdańsku. W 2013 roku dołączyła do Gdańskiego Towarzystwa Fotograficznego, a w 2021 roku, do Związku Polskich Artystów Fotografików. Swoje prace prezentowała na kilkunastu wystawach zbiorowych i indywidualnych. Wiele jej zdjęć zostało nagrodzonych i wyróżnionych w konkursach fotograficznych. W 2014 roku jej fotografie muzyków jazzowych pojawiły się w książce Stanisława Danielewicza, „Jazzowisko Trójmiasta ”.

Udostępnij:

Zobacz również

Copyright © 2023 Nipnet