Wojciech Plewiński

WYSTAWA

Fotografie na wystawie wykonane zostały na tzw. ziemiach zachodnich w roku 1957, jako luźne, notatki, dokumentujące widziany świat.

Nysa

AUTOR

Urodził się w 1928 roku w Warszawie. Studiował na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. W 1955 uzyskał dyplom architekta, a także został członkiem kandydatem Związku Polskich Artystów Fotografików. Od 1957 roku jest członkiem rzeczywistym ZPAF oraz FIAP (Federation Internationale de l’Art Photographique). W latach 1950–56, w ramach pracy w Pracowni Konserwacji Zabytków, inwentaryzował niszczejące zabytki Małopolski i brał udział w projektowaniu ich rekonstrukcji. W latach 1956–59 pracował, wraz z Włodzimierzem Puchalskim, jako fotograf w Instytucie Zootechniki. Równocześnie w roku 1957 rozpoczął ponad 40-letnią współpracę z tygodnikiem „Przekrój”. Jego autorstwa jest ponad 500 okładek „Przekroju” z portretami kobiet, które stały się znakiem firmowym pisma. Ważne miejsce w twórczości Wojciecha Plewińskiego zajmuje od 1959 roku teatr. Wówczas fotografował spektakle Teatru Rapsodycznego, następnie rozpoczął stałą współpracę z Teatrem im. Juliusza Słowackiego i Starym Teatrem w Krakowie. Przez 40 lat sfotografował niemal wszystkie spektakle tej sceny, legendarne inscenizacje Lidii Zamkow, Konrada Swinarskiego, Andrzeja Wajdy, Jerzego Jarockiego, Zygmunta Hubnera, Józefa Szajny, Jerzego Grzegorzewskiego, Krystiana Lupy. W następnych latach współpracował z teatrami całej Polski, m.in.: Teatrem STU i Ludowym w Krakowie, Studio i Narodowym w Warszawie, Polskim i Współczesnym we Wrocławiu, teatrami w Katowicach, Chorzowie, Tarnowie, Bielsku-Białej, Łodzi, Zakopanem. W ciągu około 50 lat Plewiński sfotografował ponad 800 spektakli teatralnych. W latach 1965–68 powstały znane cykle aktów „Przenikania” i „Lustra”. Pracy zawodowego fotografa cały czas towarzyszy pasja robienia fotograficznych notatek, które układają się w interesujący zapis świata i ludzi. Jego zdjęcia znajdują się w kolekcjach Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Łodzi, Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Muzeum Starego Teatru.

Udostępnij:

Zobacz również

Copyright © 2023 Nipnet