Maciej Plewiński – „Notatki z podróży w czasie 4.23″
Wystawa: Stary Ratusz, ul. Ratuszowa 2 (wejściówki)
Spotkanie z autorem na Maratonie Autorskim 15 października (niedziela).

WYSTAWA

Wędrując po świecie próbuję na różne sposoby notować jego widzialne przejawy z pomocą fotografii, rzekomo obiektywnej i dającej ponoć świadectwo istnienia tegoż świata. Wolę to robić na kliszy, by mieć materialny dowód zdarzenia, miejsca i chwili. Bardziej ufam materii niż informacji…

AUTOR

Absolwent wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Członek Związku Polskich Artystów Fotografików, w latach 2015–2023 prezes Okręgu Krakowskiego ZPAF. W latach 80. uczył fotograwiury, jako asystent w pracownia prof. Andrzeja Pietscha w Krakowie. Był asystentem Ryszarda Horowitza w studio fotograficznym w Nowym Jorku oraz asystentem prof. Andrzeja Pietscha w pracowni wklęsłodruku na wydziale Grafiki ASP w Krakowie. Uczył też kompozycji i projektowania w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie.

Udostępnij:

Zobacz również

Copyright © 2023 Nipnet