AULA, ul. Modrzewskiego 12

9-10 października 2021 (sobota-niedziela), godz. 10.00 – 21.00

Pokaz DiasShow odbywa się w ramach biletowanego Maratonu Autorskiego.

Autorzy prezentacji, zakwalifikowanych do finału na Maratonie, mają darmowy wstęp na cały Maraton Autorski.

Pokaż swoje prace w formie multimedialnej na FotoArtFestivalu.

Termin zgłoszeń do 30 września 2021. Tematyka prezentacji dowolna.

OPEN CALL 2021

1.

Zrób prezentację w formacie mp4 (zdjęcia + muzyka) – max 2 min.

2.

Do 30 września 2021 wyślij pokaz przez WeTransfer na adres: info@fotoartfestival.com

3.

Jeśli zostałeś zakwalifikowany do finału – dokonaj wpisowego.

5.

Przyjdź na pokaz 9 -10 października 2021.

4.

Odbierz darmowe wejście na Maraton Autorski, jeśli dostałeś się do pokazu finałowego na FotoArtFestivalu.

6.

Pokażesz swoje prace na międzynarodowym forum.

Masz szansę na wystawę indywidualną!

REGULAMIN DIAS SHOW

Celem Przeglądu DiasShow jest stworzenie platformy wymiany doświadczeń w dziedzinie fotografii oraz umożliwienie fotografującym zaprezentowania swoich prac na szerokim forum odbiorców. DiasShow, to prestiżowe, inspirujące wydarzenie, dające szansę nawiązywania nowych, cennych kontaktów w środowisku fotografujących oraz promujące twórców nadesłanych prac.

Z osób, które nadeślą prezentacje zostanie wyłoniona grupa artystów-finalistów, którzy pokażą swe prace (w formie multimedialnej) podczas Maratonu Autorskiego FotoArtFestivalu 2021.

Spośród uczestników DiasShow może zostać wybrany autor (lub autorzy), który będzie miał zorganizowaną wystawę indywidualną w Galerii Fotografii B&B lub na kolejnym FotoArtFestivalu.

ZASADY UCZESTNICTWA w DiasShow

1. Organizatorem Przeglądu DiasShow jest Fundacja Centrum Fotografii z siedzibą w Bielsku-Białej.

2. Przegląd jest otwarty dla wszystkich fotografujących, bez ograniczeń.

3. Tematyka pokazywanych zdjęć jest dowolna.

4. Udział w Przeglądzie jest płatny: 60 zł za pierwszą zgłoszoną pracę.

W przypadku dwóch prac, następna płatna 30 zł.

Wpłaty należy dokonać dopiero po otrzymaniu akceptacji do pokazu finałowego.

Ilość zgłaszanych prac – max 2.

W przypadku odwołania imprezy pieniądze zostają zwrócone.

5. Zgłoszenia należy dokonać do dnia 30 września 2021 na konto:

Fundacja Centrum Fotografii
Bank PKO BP 49 1020 1390 0000 6702 0139 4865

z dopiskiem: DiasShow.

6. Autorzy pokazów DiasShow, którzy zostaną wybrani do pokazu finałowego na Maratonie Autorskim, mają darmowe wejście na Maraton Autorski (spotkania z autorami wystaw głównych).

7. Organizator przyjmuje prace w formie multimedialnego pokazu (zdjęcia z muzyką i ewentualnym tekstem) w formacie mp4, dowolnej wielkości (zapewniającej jednak wysoką jakość obrazu i dźwięku na dużym ekranie) oraz o długości nie przekraczającej 2 min.

8. Każdy plik musi być opisany najpierw nazwiskiem, a potem imieniem autora (w takiej kolejności).

9. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń: 30 września 2021.

Zgłoszenia prac należy dokonać poprzez WeTransfer na adres: info@fotoartfestival.com.

10. Pokaz wybranych prezentacji odbędzie się 9-10 października 2021 podczas Maratonu Autorskiego FotoArtFestivalu w Bielsku-Białej.

11. Lista finalistów ogłoszona zostanie na stronach Organizatora – www.fotoartfestival.com, bez indywidualnych zawiadomień.

12. Organizator może wybrać spośród autorów osobę, którą zaprosi z wystawą indywidualną na kolejny FotoArtFestival lub do Galerii Fotografii B&B.

13. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenie plików, uniemożliwiające ich prezentację na finałowym przeglądzie (sugerujemy posiadanie przy sobie kopii prezentacji na festiwalu).

14. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej reprodukcji części nadesłanych prac w celach informacyjnych, w prasie oraz we wszelkiego rodzaju drukach, w telewizji, w internecie, itp.

15. Po pokazie nadesłane pliki zostają przez Organizatora trwale usunięte z dysków.

16. Osoby nadsyłające pliki deklarują, że mają prawo do ich publicznej prezentacji.

17. Zgłoszenie prac w DiasShow jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

18. Biorąc udział w konkursie wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

Udział w DiasShow jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na zaprezentowanie
prac w ramach FotoArtFestiwalu, a także na wykorzystanie oraz zamieszczenie imienia i nazwiska uczestnika w komunikacji dotyczącej Festiwalu.
Administratorem zbioru danych osobowych jest Fundacja Centrum Fotografii.
Informujemy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość udziału w konkursie oraz że uczestnikowi DiasShow przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz ich poprawiania.

19. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora Przeglądu.

POWODZENIA!