WYŻSZA SZKOŁA ADMINISTRACJI (WSA), ul. Modrzewskiego 12

12-13 października 2019 (sobota-niedziela), godz. 9.30. – 21.00.

Pokaz DiasShow odbywa się w ramach biletowanego Maratonu Autorskiego.

Autorzy prezentacji, zakwalifikowanych do finału na Maratonie, mają darmowy wstęp na cały Maraton Autorski.

ZWYCIĘZCY

Osoby, z którymi będziemy rozmawiać na temat wystawy indywidualnej: Agnieszka Błachnio, Sandra Brzęczek, Monika Krzyszkowska, Joanna Mrówka, Alicja Pietras, Krzysztof Porzeżyński, Małgorzata Wakuluk, Paweł Wieczorek, Julia Zabrodzka.

Pokaż swoje prace w formie multimedialnej na FotoArtFestivalu.

Termin zgłoszeń do 30 września 2019. Tematyka prezentacji dowolna.

OPEN CALL

1.

Zrób prezentację w formacie mp4

(zdjęcia + muzyka) – max 3 min.

2.

Do 30 września wyślij do akceptacji mailem lub przez WeTransfer

na adres: info@fotoartfestival.com

3.

Po akceptacji dokonaj wpisowego.

4.

Odbierz darmowe wejście na Maraton Autorski.

5.

Przyjdź na pokaz 12 -13 października 2019.

6.

Masz szansę na wystawę indywidualną!

REGULAMIN DIAS SHOW

Celem Przeglądu DiasShow jest stworzenie platformy wymiany doświadczeń w dziedzinie fotografii oraz umożliwienie fotografującym zaprezentowania swoich prac na szerokim forum odbiorców. DiasShow, to prestiżowa, inspirująca impreza,  dająca szansę nawiązywania nowych, cennych kontaktów w środowisku fotografujących oraz promująca twórców nadesłanych prac.

Spośród uczestników Przeglądu wybrany zostaje autor (lub autorzy), który będzie miał zorganizowaną wystawę indywidualną  w Galerii Fotografii B&B lub pokaz multimedialny. Z osób zakwalifikowanych do poszczególnych, półfinałowych przeglądów zostanie wyłoniona grupa artystów, którzy pokażą swe prace (w formie multimedialnej) podczas Maratonu Autorskiego 8. FotoArtFestivalu 2019.

ZASADY UCZESTNICTWA w DiasShow

1. Organizatorem Przeglądu jest Fundacja Centrum Fotografii z siedzibą w Bielsku-Białej.

2. Przegląd jest otwarty dla wszystkich fotografujących, bez ograniczeń.

3. Tematyka pokazywanych zdjęć jest dowolna.

4. Udział w Przeglądzie jest płatny: 50 zł za pierwszą zgłoszoną pracę.

W przypadku dwóch prac, następna płatna 20 zł.

Ilość zgłaszanych prac – do dwóch.

5. Wpłaty należy dokonać do dnia 30 września 2019 na konto:

Fundacja Centrum Fotografii
Bank PKO BP 49 1020 1390 0000 6702 0139 4865

6. Autorzy pokazów DiasShow, którzy zostaną wybrani do pokazu finałowego na Maratonie Autorskim, mają darmowe wejście na Maraton Autorski (spotkania z autorami wystaw głównych).

7. Organizator przyjmuje prace w formie multimedialnego pokazu (zdjęcia z muzyką i ewentualnym tekstem) w dowolnym formacie, dowolnej wielkości (zapewniającej jednak wysoką jakość obrazu i dźwięku) oraz o długości nie przekraczającej 3 min.

W przypadku nadesłania więcej niż jednego pokazu przez tego samego autora, długość całości (czyli wszystkich prezentacji  jednego autora) nie może przekraczać 5 min.

8. Każdy plik musi być opisany nazwiskiem i imieniem autora (w takiej kolejności).

9. Pliki cyfrowe, z dopiskiem DiasShow 2019, nadsyłać należy na adres: info@fotoartfestival.com.

Większe pliki należy przesyłać poprzez www.wetransfer.com.

10. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń: 30 września 2019.

Zgłoszenia prac należy dokonać mailowo lub poprzez WeTransfer na adres: info@fotoartfestival.com.

11. Pokaz wybranych prac odbędzie się 12-13 października 2019 podczas Maratonu Autorskiego FotoArtFestivalu w Bielsku-Białej.

12. Lista osób zakwalifikowanych do pokazu ogłoszona zostanie na stronach Organizatora – www.fotoartfestival.com, bez indywidualnych zawiadomień.

13. Organizator wybierze wśród autorów osobę, którą zaprosi z wystawą indywidualną na kolejny FotoArtFestival lub do Galerii Fotografii B&B.

Zwycięzca zostanie podany podczas pokazu finałowego na Maratonie Autorskim.

13. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenie plików, uniemożliwiające ich prezentację.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej reprodukcji części nadesłanych prac w celach informacyjnych, w prasie oraz we wszelkiego rodzaju drukach, w telewizji, w internecie, itp.

15. Po pokazie nadesłane pliki zostają przez Organizatora trwale usunięte z dysków.

16. Osoby nadsyłające pliki deklarują, że mają prawo do ich publicznej prezentacji.

17. Zgłoszenie prac w Przeglądzie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

18. Biorąc udział w konkursie wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na zaprezentowanie
prac w ramach Festiwalu, a także na wykorzystanie oraz zamieszczenie imienia i
nazwiska uczestnika w komunikacji dotyczącej Festiwalu.
Administratorem zbioru danych osobowych jest Fundacja Centrum Fotografii.
Informujemy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość udziału w konkursie choć warunkuje możliwość udziału w konkursie oraz że uczestnikowi wydarzenia przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz ich poprawiania.

19. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora Przeglądu.

POWODZENIA!