FotoArtFestival istnieje dzięki współpracy wielu wspaniałych ludzi i instytucji.
Wspierany jest przez ponad 100 wolontariuszy.

Jeśli chcesz przeżyć wspaniałą przygodę i zdobyć doświadczenie napisz do nas: info@fotoartfestival.com

FOTO ART FESTIVAL IM. ANDRZEJA BATURO

ANDRZEJ BATURO (1940 – 2017)

DYREKTOR GENERALNY

FotoArtFestivalu w latach 2005 – 2015

artysta fotografik

prezes Fundacji Centrum Fotografii (2004-2017)

kurator Galerii Fotografii B&B (1992-2017)

KOMITET ORGANIZACYJNY

INEZ BATURO

DYREKTOR PROGRAMOWY I ORGANIZACYJNY

artysta fotografik

prezes Fundacji Centrum Fotografii

kurator Galerii Fotografii B&B

ADAM RUŚNIAK

PRZEWODNICZĄCY KOMITETU ORGANIZACYJNEGO

Wiceprezydent Miasta Bielsko-Biała

PRZEMYSŁAW SMYCZEK

KOORDYNATOR FESTIWALU

Naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej

ANNA ZGIERSKA

PR I PROMOCJA

Zastępca Naczelnika Wydziału Kultury i Promocji
Miasta Bielska-Białej

EWA KOZAK

RZECZNIK PRASOWY

Wydział Kultury i Promocji
Miasta Bielska-Białej

JOLANTA GAŁUSZKA

SEKRETARZ

Wydział Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego
w Bielsku-Białej

MAJA HERZOG

KOORDYNATORKA FAF

MAGDALENA MUSIAŁ

KOORDYNATOR WOLONTARIATU

NATALIA WÓJCIKIEWICZ

KOORDYNATOR EKSPOZYCJI

BOŻENA HLOUSEK

LOGISTYKA

KAMIL KAK

KOORDYNACJA MARATONU AUTORSKIEGO

EMILIA GRALA

BIURO I EKSPOZYCJE

EWELINA BŁASZKIEWICZ

KORDYNACJA TRAMPOLINY

BARBARA GRUBKA

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

DOMINIKA KOZIK-KANDZIORA

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

PIOTR WISŁA

OPRAWA GRAFICZNA

AMBASADORZY FOTO ART FESTIVALU

WOJCIECH BESZTERDA

PIŁA

Członek ZPAF. 

Prowadzi Galerię w Muzeum Stanisława Staszica w Pile.

MAJA HERZOG

KRAKÓW

Fotografka-freelancer, dziennikarka
(członkini ZPAF i SDP),
menadżerka kultury.

W latach 2000-2009 Redaktor Naczelna miesięcznika Biuletyn Fotograficzny.

MARCIN JASTRZĘBSKI

LUBLIN

Członek Lubelskiego Towarzystwa Fotograficznego

oraz Związku Polskich Artystów Fotografików.

KATARZYNA ŁATA

KATOWICE

Członek ZPAP i ZPAF.

Współtworzy program warsztatów fotograficznych – www.fotowarsztaty.eu.

Kurator Galerii Miasta Ogrodów w Katowicach.

Wykładowca Studium Fotografii ZPAF w Warszawie oraz WSTI w Katowicach.

ANDRZEJ SAJ

WROCŁAW

Krytyk i teoretyk sztuki i fotografii.

Wykładowca w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.

Założył pismo „Format”.

MAGDALENA WDOWICZ-WIERZBOWSKA

WARSZAWA

Architekt.

Członek ZPAF.

Wykładowca w Studium Fotografii ZPAF.

WSPÓŁPRACA

Agata Smalcerz – Dyrektor Galerii Bielskiej BWA

Marek Matlak – Dyrektor Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej

Iwona Koźbiał-Grzegorzek – Kierownik Działu Wystaw Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej

Bogdan Kocurek – Dyrektor Książnicy Beskidzkiej

Zbigniew Hendzel – Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Bielsku-Białej

Barbara Jacyków – Dyrektor Domu Kultury Włókniarzy w Bielsku-Białej

Iwona Kusak – Dyrektor Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz w Bielsku-Białej

Lesław Werpachowski – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej

Mirosław Mikuszewski – Kurator Galerii PPP (Związek Polskich Artystów Plastyków)

Witold Mazurkiewicz – Dyrektor Teatru Polskiego w Bielsku-Białej

Barbara Cybulska-Konsek – Dyrektor Szkoły Muzycznej w Bielsku-Białej

Wszystkim zaangażowanym w FotoArtFestival bardzo dziękujemy! Jesteście wspaniali!