SPOTKANIA Z AUTORAMI WYSTAW GŁÓWNYCH FAF

11.00. – 12.00.

Jens Juul (Dania)

12.00. – 13.00.

Zisis Kardianos (Grecja)

13.00. – 14.00.

Antonin Kratochvil (Czechy)

14.00. - 15.00. - przerwa

15.00. – 16.00.

Alain Laboile (Francja)

16.00. – 17.00.

Oliver Merce (Rumunia)

17.00. – 18.00.

Otto Snoek (Holandia)

18.00. – 19.00.

Michał Adamski (Polska)

organizator zastrzega sobie prawo zmiany kolejności i godzin spotkań