Wojciech Druszcz – „c.b.d.o.”
miejsce wystawy: Willa Sixta, ul. Mickiewicza 24 (zobaczysz za darmo)

WYSTAWA

To część retrospektywy autora. Prace powstały w ciągu ponad pół wieku jego pracy dla najpoważniejszych tytułów prasy krajowej i zagranicznej, np. dla tygodników „Kultura” i „Literatura”, dla Agence France Presse, Agencji Prasowej, Reutersa, Magazynu „Gazety Wyborczej”, „Polityki”.

AUTOR

Fotoreporter, fotografik. Fotografią zawodowo zajmuje się od 1966 roku. Jako asystent fotoreportera podjął wówczas pracę w Centralnej Agencji Fotograficznej. W latach siedemdziesiątych pracował jako fotoreporter w dzienniku „Głos Pracy”, potem w tygodnikach „Sportowiec”, „Literatura” i „Kultura” oraz w miesięczniku „Magazyn Rodzinny”, gdzie był kierownikiem działu. Od połowy lat dziewięćdziesiątych był foto-korespondentem Agence France Presse (AFP) w kraju i na terenach republik dawnej ZSRR. W 1992 roku został zastępcą kierownika działu foto i fotoedytorem „Magazynu Gazety Wyborczej”. W 1997 roku przeszedł do pracy w dzienniku „Rzeczpospolita”, a potem do tygodnika „Polityka”, gdzie przez ponad 10 lat był kierownikiem działu foto. Jest autorem kilkudziesięciu wystaw. Jego zdjęcia zostały opublikowane w wielu albumach. Członek Związku Artystów Fotografików, Przewodniczący Sekcji Autorów Dzieł Fotograficznych Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, członek SDP i Klubu Fotografii Prasowej. Juror wielu konkursów prasowych.

Udostępnij:

Zobacz również

Copyright © 2023 Nipnet