Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
  1. Home
  2. /
  3. Informacja o przetwarzaniu danych...


Informacja dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
W związku z rozpoczęciem obowiązywania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, Fundacja Centrum Fotografii z siedzibą w Bielsku Białej, przekazuje informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Informacja Administratora danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Fundacja Centrum Fotografii w Bielsku Białej, ul. Batorego 5. Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail info@fundacja-centrum-fotografii.org lub pisemnie na niżej wskazany adres siedziby administratora.

Przetwarzanie danych
Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane w związku z prowadzoną działalnością. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów (warsztaty, konkursy, wystawy, pokazy, itp.).

Okres przechowywania danych
Zgromadzone dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

Przekazywanie danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa. W przeciwnym razie dane nie są nikomu innemu przekazywane.

Pani/Pana prawa
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

PATRONAT HONOROWY

Prezydent Miasta Bielska-Białej

Jarosław Klimaszewski

PATRONAT

mecenat

Stowarzyszenie Autorów ZAiKS

patronat artystyczny

Związek Polskich Artystów Fotografików

PARTNERZY GŁÓWNI
partner strategiczny
DARCZYŃCY
Projekt współfinansowany ze środków Województwa Śląskiego
PARTNERZY
PATRONI MEDIALNI
ORGANIZATOR
Copyright © 2023 Nipnet