FOTOOPEN
  1. Home
  2. /
  3. FOTOOPEN

DK KUBISZÓWKA, ul. Słowackiego 17

SFERA II, wejście od ul. Cechowej 24

Wystawa FotoOpen: 13-29 października 2023, godz. 10.00 – 18.00 

(wstęp na wystawy FotoOpen jest darmowy)

Różnorodna tematyka, wiele spojrzeń, ponad 120 autorów z Polski i zagranicy.


Termin zgłoszeń do 25 sierpnia 2023. Tematyka prac dowolna.

Pokaż swoje prace w na międzynarodowej wystawie FotoOpen na FotoArtFestivalu. Opublikuj je w katalogu.

OPEN CALL 2023

1.

Wyślij propozycję na wystawę (do 5 zdjęć) na adres mailowy: info@fotoartfestival.com

2.

Poczekaj na mailową akceptację 1 wybranego zdjęcia z Twojej serii i po akceptacji dokonaj wpłaty rejestracyjnej (50 zł).

3.

Jeśli chcesz być w katalogu Finalistów FotoOpen – dokonaj dodatkowej wpłaty (120 zł) i wyślij nam wybrane przez nas zdjęcie (w formie cyfrowej) do publikacji.

4.

Dostarcz gotową do powieszenia 1 pracę (wg. regulaminu).

5.

Będziesz autorem wystawy – FotoOpen na FotoArtFestivalu 2023 i masz szansę wygrania wystawy indywidualnej!

REGULAMIN FotoOpen

Cele wystawy FotoOpen:

  • stworzenie możliwości fotografującym do zaprezentowania swoich prac na szerszym forum odbiorców,
  • wymiana doświadczeń, danie możliwości nawiązywania nowych kontaktów w środowisku fotografujących,
  • promocja artystów.

Wśród uczestników wystawy zbiorowej FotoOpen, prezentowanej podczas FotoArtFestivalu, zostanie wybrany autor, który będzie miał zorganizowaną wystawę indywidualną w Galerii Fotografii B&B lub na kolejnym FotoArtFestivalu.

ZASADY UCZESTNICTWA
1. Organizatorem wystawy FotoOpen jest Fundacja Centrum Fotografii. FotoOpen jest międzynarodową wystawą towarzyszącą FotoArtFestivalowi.
2.FotoOpen jest otwarte dla wszystkich fotografujących, bez ograniczeń.

3. Tematyka prac dowolna.

4. Opłata za udział w wystawie FotoOpen wynosi 50  pln (płatne po akceptacji udziału w wystawie).

Wpłaty należy dokonać do dnia 30 sierpnia 2023 na konto:

Fundacja Centrum Fotografii
Bank PKO BP 49 1020 1390 0000 6702 0139 4865

z dopiskiem: FotoOpen.

W przypadku odwołania imprezy pieniądze zostają zwrócone.

5. Pierwszym etapem jest przysłanie propozycji w formie cyfrowej (max 5 zdjęć) na adres: info@fotoartfestival.com.

Termin zgłoszeń prac upływa 25 sierpnia 2023.

Prosimy o małe zdjęcia, widoczne w mailu – na tym etapie nie klikamy w linki i nie otwieramy skompresowanych załączników.

6. Z 5 nadesłanych prac Organizator wybierze 1 pracę na wystawę. Po mailowej akceptacji zdjęć należy dokonać opłaty oraz  mailowego zgłoszenia, podając nazwisko, imię, miejsce zamieszkania i tytuł pracy.

7. Lista osób zakwalifikowanych do wystawy FotoOpen ogłoszona zostanie na stronach www.fotoartfestival.com, bez indywidualnych zawiadomień.

8. Organizator przyjmuje 1 wydrukowaną pracę, wybraną w procesie rekrutacji, w formacie dowolnym, ale nie większym niż 52 cm x 52 cm (łącznie z oprawą, proporcje dowolne). Prace muszą być gotowe do ekspozycji (oprawione w ramy lub naklejone na odpowiednie podłoża z dwiema zawieszkami). Oprawa dowolna, ale bez szyb! (może być pleksi). Jeśli zawieszki będą odpadać, organizator nie instaluje prac. Jeśli prace oprawione będą niechlujnie – organizator rezygnuje z ich instalacji na wystawie. W obu przypadkach nie przysługuje prawo zwrotu wpisowego.

9. Każda praca musi być czytelnie opisana imieniem i nazwiskiem autora oraz tytułem (na awersie, czyli po tej samej stronie co obraz!). Prosimy NIE doczepiać karteczek (odpadają). Prosimy o czytelny i widoczny dla oglądających podpis na passepartout lub na zdjęciu. Prace niepodpisane nie będą na wystawie, pomimo dokonanej opłaty.

10. Gotowe do powieszenia prace, opisane (FotoOpen), należy dostarczyć (osobiście lub pocztą) na adres:
Galeria Fotografii B&B, ul. 1 Maja 12, 43-300 Bielsko-Biała.

Godziny otwarcia Galerii: wt. – pt. 10.00 – 18.00 oraz sb. 9.00 – 15.00

Dostarczane prace muszą być zabezpieczone z zewnątrz folią bąbelkową lub streczem.

Zdjęcia większe niż dopuszczalny format lub bez zawieszek, bez podpisu na awersie, dostarczone po terminie oraz bardzo złej jakości technicznej, bądź oprawione w sposób nietrwały – nie będą instalowane pomimo dokonanej opłaty. 

11. Ostateczny termin dostarczania gotowych prac na wystawę: 30 września 2023 (decyduje data otrzymania przesyłki).

12. Osoby, które chcą zostać umieszczone w katalogu FotoOpen FotoArtFestivalu powinny zapłacić dodatkowo 120 zł na konto:

Fundacja Centrum Fotografii

PKO BP 49 1020 1390 0000 6702 0139 4865

Termin zapłaty za katalog do 30 sierpnia 2023.

Po wpłacie prosimy o przesłanie potwierdzenia mailem na adres: info@fundacja-centrum-fotografii.org

13. Osoby biorące udział w katalogu muszą nadesłać  plik cyfrowy zakwalifikowanego zdjęcia (300 dpi, format ok. A4, CMYK lub Grey, tiff lub jpg, edytowalne przez każdego) na adres: info@fotoartfestival.com.

Plik należy opisać najpierw nazwiskiem, potem imieniem i tytułem.

Termin nadsyłania pliku do druku upływa 30 sierpnia 2023.

Osoby umieszczone w katalogu otrzymają 1 jego darmowy egzemplarz autorski.

14. Można brać udział w FotoOpen bez wpisu do katalogu.

15. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenie, zaginięcie lub opóźnienie prac podczas ich przesyłki drogą pocztową i inną.

16. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej reprodukcji nadesłanych prac w celach reklamowych, informacyjnych itp. w prasie i we wszelkiego rodzaju drukach, w telewizji, w internecie, itp. Lista osób na wystawie zostanie ogłoszona na internetowych stronach festiwalowi.

17. Prace zostaną zwrócone Autorom tylko na ich wyraźną, pisemną prośbę oraz na ich koszt. Można je odbierać osobiście w Galerii Fotografii B&B, ul. 1 Maja 12 w Bielsku-Białej, po zamknięciu wystawy lub można zamówić kuriera (po uprzednim poinformowaniu nas o tym). W przypadku nieodebrania prac do dnia 30 grudnia 2023 zostają one zniszczone.

18. Nadesłanie prac jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

19. Biorąc udział w konkursie wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na zaprezentowanie prac w ramach Festiwalu, a także na wykorzystanie oraz zamieszczenie imienia i nazwiska uczestnika w komunikacji dotyczącej Festiwalu.
Administratorem zbioru danych osobowych jest Fundacja Centrum Fotografii.
Informujemy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość udziału w konkursie choć warunkuje możliwość udziału w konkursie oraz że uczestnikowi wydarzenia przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz ich poprawiania.
20. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora wystawy.

ZAPRASZAMY!

Jury FotoOpen 2023 – Na podstawie zdjęć zaakceptowanych na wystawę, zwycięzcę wybierają: Inez Baturo (prezes Fundacji Centrum Fotografii), Zbigniew Podsiadło (Prezes Okręgu Górskiego ZPAF).

Kto zostanie nagrodzony wystawą indywidualną na kolejnym FotoArtFestivalu lub w Galerii Fotografii B&B zostanie ogłoszone na Maratonie Autorskim – 14 października.

Powodzenia! Pokaż swoją pracę na FotoArtFestivalu!

PATRONAT HONOROWY

Prezydent Miasta Bielska-Białej

Jarosław Klimaszewski

PATRONAT

mecenat

Stowarzyszenie Autorów ZAiKS

patronat artystyczny

Związek Polskich Artystów Fotografików

DARCZYŃCY
Projekt współfinansowany ze środków Województwa Śląskiego
PARTNERZY GŁÓWNI
PARTNERZY
PATRONI MEDIALNI
ORGANIZATOR
Copyright © 2023 Nipnet