Witold Jurkiewicz – „Aneks fotografii pominiętej”
Wystawa: Galeria Sfera II, piętro 2, wejście od ul. Cechowej 24 (wejściówki)
Spotkanie z autorem na Maratonie Autorskim 14 października (sobota).

WYSTAWA

Opowieść o Polsce prowincjonalnej.

AUTOR

Od 1985 roku należy do Związku Polskich Artystów Fotografików, w którym pełnił funkcję prezesa Zarządu Okręgu Toruńsko-Bydgoskiego w latach 1996–2008. W 1997 roku uzyskał doktorat w dziedzinie sztuk plastycznych na Wydziale Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi oraz habilitację w dziedzinie Sztuk Filmowych w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi (2016). Jest autorem wielu wystaw indywidualnych w kraju i zagranicą. Od 1987 roku prowadzi zajęcia dydaktyczne z fotografii w Zakładzie Plastyki Intermedialnej, a od roku 2019 kieruje pracownią fotografii w Katedrze Intermediów na stanowisku profesora Uniwersytetu na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Laureat dyplomu i medalu im. Jana Bułhaka za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie fotografii na 50-lecie ZPAF. Współautor „Antologii Fotografii Polskiej”, pod redakcją Jerzego Lewczyńskiego (1999). Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2010). Jego prace są w zbiorach Muzeum Narodowym we Wrocławiu, Muzeum Fotografii w Krakowie, Muzeum Okręgowym w Toruniu i Bydgoszczy.

Udostępnij:

Zobacz również

Copyright © 2023 Nipnet